1. Chính sách bảo hành

  • Thời gian bảo hành: 12 tháng.
  • Phạm vi bảo hành: Phát sinh lỗi do code đã bàn giao gây ra. Phạm vi không bảo hành: Khách hàng tự ý sửa code, website bị hack do tài khoản của khách hàng đặt mật khẩu yếu, bị lây nhiễm mã độc từ hosting đang sử dụng cùng server.
  • Thời gian xử lý: 24h kể từ khi nhận yêu cầu của khách hàng

2. Chính sách bảo trì

  • Webviptop bảo trì 12 tháng cho tất cả website mà công ty thiết kế cho khách hàng.
  • Phạm vi bảo trì: Lỗi phát sinh từ khách hàng và những đối tượng không được bảo hành tại điều 1.
  • Chi phí: Thỏa thuận theo từng trường hợp website của khách hàng. 

3. Liên hệ bảo hành, bảo trì