Việc một website trên mạng bị sự cố do hacker cố tình phá hoặc thỉnh thoảng website bị ngưng hoạt động vài phút là chuyện bình thường. Không ai dám đảm bảo 100% rằng website không bị sự cố. Quan trọng là Webviptop.com có giải pháp khắc phục sự cố một cách nhanh nhất có thể, với ít thiệt hại nhất.

1. Chính sách bảo hành

  • Thời gian bảo hành: 12 tháng.
  • Phạm vi bảo hành: Phát sinh lỗi do code đã bàn giao gây ra. Phạm vi không bảo hành: Khách hàng tự ý sửa code, website bị hack do tài khoản của khách hàng đặt mật khẩu yếu, bị lây nhiễm mã độc từ hosting đang sử dụng cùng server.
  • Thời gian xử lý: 24h kể từ khi nhận yêu cầu của khách hàng

2. Chính sách bảo trì

  • Webviptop bảo trì 12 tháng cho tất cả website mà công ty thiết kế cho khách hàng.
  • Phạm vi bảo trì: Lỗi phát sinh từ khách hàng và những đối tượng không được bảo hành tại điều 1.
  • Chi phí: Thỏa thuận theo từng trường hợp website của khách hàng. 

3. Liên hệ bảo hành, bảo trì