7 công cụ cần thiết để làm SEO hiệu quả

Để làm SEO hiệu quả, bạn cần phải có những công cụ tốt nhất để tìm kiếm và nghiên cứu những cơ hội mới, tiết kiệm thời gian và dễ dàng theo dõi sự cải thiện thứ hạng.

Tôi nghĩ rằng việc khai thác thông tin chi tiết có sẵn từ các công cụ không chỉ quan trọng đối với các chuyên gia SEO; mà còn vô cùng cần thiết cho các quản lý hay vị trí cấp cao hơn như giám đốc Marketing, chủ sở hữu một SME, xây dựng chiến lược thương hiệu…

7 công cụ cần thiết để hỗ trợ cho việc tối ưu thứ hạng tìm kiếm, vì vậy tôi nghĩ là sẽ hữu ích hơn khi chia sẻ các công cụ yêu thích của tôi trong các danh mục đó.

7 công cụ cần thiết để làm SEO hiệu quả?

1. Phân tích từ khóa

Google Planer keywords; Keyword.io; Ubersuggest; Term Explorer; SEMrush; Ahrefs Keywords Explorer, Google Trends, Bing Keyword Research Tool.
Khuyên dùng: Google Planer keywords vs Keyword.io.

2. Kiểm tra thứ hạng

Google Search Console; SEMrush; Authority Labs; Run Checker
Khuyên dùng: Run Checker vs Google Search Console.

3. Tối ưu nội dung

Outdated Content Finder; Yoast WordPress Plugin; Buzzsumo.
Khuyên dùng: Yoast WordPress Plugin.

4. SEO Crawling

Screaming frog; Google Sitemaps; XML Sitemaps.com; Yoast: XML Site Generator.
Khuyên dùng: Yoast: XML Site Generator.

5. Phân tích Backlink

Google: sample Links tool; Majestic; Link Research tools, MOZ.
Khuyên dùng: Majestic.

6. Link Removal

Disavow Tool; CognitiveSEO.
Khuyên dùng: Disavow Tool.

7. Technical SEO

WooRank Plugin, Screaming Frog, DeepCrawl.
Khuyên dùng: Screaming Frog.

Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn về các công cụ tôi khuyên dùng, có công cụ nào bạn nghĩ là tốt hơn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *