Hướng dẫn thanh toán

1. Thanh toán tiền mặt

Sau khi ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ, quý khách hàng có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp tại công ty.

Sau khi thanh toán chúng tôi sẽ xuất phiếu thu có đóng dấu của công ty (phiếu thu không có dấu công ty sẽ không có giá trị pháp lý).

Sau khi thanh lý hợp đồng, công ty chúng tôi sẽ xuất hóa đơn GTGT cho quý khách.

Lưu ý: Chỉ áp dụng phương thức này khi giá trị hợp đồng dưới 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

2. Chuyển khoản ngân hàng

Sau khi ký kết hợp đồng, quý khách hàng có thể chuyển khoản cho chúng tôi theo thông tin sau:

– Đối với hợp đồng có giá trị dưới 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

Quý khách vui lòng chuyển khoản vào tài khoản bên dưới:

  • Số TK: 8007041214821
  • Chủ TK: PHAM QUOC TOAN
  • Tên NH: Viet Capital Bank (Ngân hàng TMCP Bản Việt)
  • Chi nhánh: TP.HCM
  • Tỉnh/ Thành phố: TP.HCM

– Đối với hợp đồng có giá trị trên 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

Quý khách vui lòng chuyển khoản vào tài khoản công ty bên dưới:

Công ty TNHH Vision Global; Số tài khoản: 748874888; Ngân hàng Á Châu (ACB) – CN Hồ Chí Minh

Khi chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Thanh toán hợp đồng số ….. hoặc Tạm ứng hợp đồng số ….

Sau khi thanh lý hợp đồng, công ty chúng tôi sẽ xuất hóa đơn GTGT cho quý khách.