Năm 2020, số lượng người dùng internet tại Việt Nam bao nhiêu?

Marketing 8 lượt xem

Theo báo cáo Digital 2020 của We are social, Việt Nam có 96,9 triệu dân; số lượng thuê bao di động là 145,8 triệu thuê bao (chiếm tỷ lệ 150% so với tổng dân số cả nước); số lượng người dùng internet là 68,17 triệu người (chiếm tỷ lệ 70% số dân); số lượng người dùng mạng xã hội là 65 triệu người (chiếm tỷ lệ 67% số dân).

>> Đọc tiếp: https://webviptop.com/bao-cao-digital-2020-toan-cau/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *