Canva: Công cụ thiết kế logo, poster, banner website,… nhanh chóng, dễ dàng

Canva: Công cụ thiết kế logo, poster, banner website,... nhanh chóng, dễ dàng

Bạn đang quản trị website, bạn muốn thiết kế ảnh đại diện cho trang web, nhưng bạn không có nhiều kỹ năng thiết kế. Đừng quá lo lắng, giờ đây bạn có thể dễ dàng tạo những banner, poster đẹp mắt với Canva Từ khi biết đến Canva, thời gian dành để thiết kế hình …