Tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được?

Đối với tên miền Việt Nam, thời gian có thể mua lại là từ 46 đến 55 ngày trở lên (kể từ ngày hết hạn).

Đối với tên miền Quốc tế, thời gian có thể mua lại là từ 66 đến 85 ngày trở lên (kể từ ngày hết hạn).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *