Tên miền là gì? Bảng giá tên miền

Một website trên internet cần ít nhất 2 thành phần là web server và tên miền để hoạt động bình thường. Web server là một máy tính chứa file và database tạo nên website của bạn. Rồi gửi nó đi ra internet mỗi khi có người truy cập vào site của bạn từ máy chủ họ.Tên miền là tên mọi người … Đọc tiếp Tên miền là gì? Bảng giá tên miền