Thiết kế website cần những gì?

Xây dựng website cần những gì? Đây là câu hỏi bạn cần biết nếu bạn thiết kế website lần đầu tiên.

Khi xây dựng một trang website, bạn cung cấp dữ liệu của trang web như logo, hình ảnh, nội dung bài viết để công ty thiết kế website xây dựng nội dung cho web, để giúp khách hàng hiểu đúng và đầy đủ về công ty của bạn.

Logo – khẩu hiệu: File source logo: file AI hoặc file Photoshop, file này bạn có thể yêu cầu các đơn vị cũ đã thiết kế cung cấp. Nếu không có, bạn vui lòng cung cấp cho chúng tôi các file hình (.png .jpg) hoặc các mẫu danh thiếp.

• Các mẫu thiết kế quảng cáo (file source) (nếu có):

 • file name card (danh thiếp)
 • file brochure
 • file catalogue
 • file giới thiệu hồ sơ công ty.
Thiết kế website cần những gì?

2. Hình ảnh sản phẩm / dịch vụ

 • Hình công ty
 • Hình sản phẩm
 • Dịch vụ
 • Công trình …

3. Nội dung bài viết

Bài viết giới thiệu về công ty, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ … Dựa theo các gợi ý như:

 • Giới thiệu chung về công ty (theo giấy phép, ngành nghề đã đăng ký)
 • Đội ngũ nhân sự, cơ cấu tổ chức
 • Giới thiệu ban giám đốc
 • Chức năng nhiệm vụ
 • Thành tích đạt được.
 • Chính sách họat động
 • Định hướng phát triển
 • Ý nghĩa logo, thương hiệu
 • Tầm nhìn, sứ mệnh.
 • Khách hàng, đối tác
 • Câu chuyên thương hiệu
 • Văn hóa công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *